Aksell

Samfunnsansvar

Vår forretningsstrategi baserer seg på en bærekraftig forretningsdrift hvor vi setter søkelys på mennesker, samfunn og miljø, i tillegg til det økonomiske perspektivet.

I sentrum for vårt viktigste etiske rammeverk står vår Code of Conduct – våre egne etiske prinsipper og retningslinjer. Den baserer seg på overholdelse av internasjonale konvensjoner og den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning.

Den reflekterer over det aktive ansvarsforholdet vi har når det gjelder samfunn og miljø, samt vår policy om åpenhet og etterrettelighet. Den beskriver krav, forventninger og forpliktelser i forhold til hvordan vi skal opptre. Den gjenspeiler verdiene våre og danner fundamentet for kulturen vår, og er et dokument på øverste nivå av Aksell sine styrende dokumenter.

Ansvaret vi tar gjelder ikke bare internt i vår egen virksomhet. En bærekraftig forretningsdrift forutsetter også at vi stiller krav til hele verdikjeden; leverandører, underleverandører og forretningspartnere. Dette i henhold til krav som stilles gjennom Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Vår redegjørelse etter Åpenhetsloven for perioden fra loven trådte i kraft og til og med juni 2023 er tilgjengelig her.

Våre etiske retningslinjer for leverandører, underleverandører og forretningspartnere er tilgjengelig her.

Har du spørsmål angående hvordan vi i Aksell arbeider for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?
Ta kontakt på e-post: etikk@aksell.no

Illustrasjon for Aksell bærekraft

Samfunns­engasjement i Aksell

Som en av de største aktørene i vår bransje har vi et ekstra ansvar for å gå foran. Derfor jobber vi målrettet med både mennesker, miljø og tar samfunnsansvar. Les mer om hvordan vi jobber med samfunnsansvar i Aksell.