Aksell

Send filer

Du kan overføre filer til Aksell på flere måter. Ettersom vi akkurat har sammensmeltet ulike bedrifter til et kraftsenter innen design, grafisk produksjon, medietjenester og logistikk, har vi enda ikke et felles system – du må derfor sende filer til et av de eksisterende systemene som du kanskje er kjent med fra før.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du lurer på noe.