Aksell

Studentsamskipnaden i Agder

For SiA – Studentsamskipnaden i Agder, har vi laget nytt design og Umbraco-løsning for nettsiden deres, samt en app for studentene.

SiA kom til oss med ønske om en ny webløsning som de enkelt kunne jobbe i selv, og samtidig en «refresh» av det visuelle utrykket på nettsiden. De ønsket også en egen «app» for studentene, en plattform hvor de kunne samle alle arrangementer og studentfordeler. Nettsiden og appen måtte være informativ og brukervennlig, med fokus på å fremheve viktig og relevant informasjon til målgruppen.

 

Prosessen

Prosessen med å designe den nye nettsiden startet med en kartlegging av den eksisterende siden. Vi så på hva som fungerte, hva som ikke fungerte, og hvilke tjenester og sider som var mest besøkt. Denne innsikten tok vi med videre i utarbeidelsen av wireframes. Her lå fokus på innholdsstruktur og navigasjon. Disse skissene ble så brukertestet på en rekke studenter fra UiA, noe som ga både SiA og oss nyttig innsikt.

SiA hadde et ønske om et mer lekent design, og basert på den allerede eksisterende designprofilen utarbeidet vi to ulike retninger. Disse ble igjen brukertestet på studentene ved UiA, og resultatet her var med på å forme det endelig designet.

 

Les om: Slik jobber vi med nettsider i Aksell.

 

Løsningen

Nettsiden ble kodet opp i Umbraco og består av mange ulike komponenter. Dette gir SiA god fleksibiliteten til selv å kunne gjøre endringer og oppdateringer ved behov. De ønsket en enkel måte å få ut viktig informasjon til studentene på, og løsningen falt på en hybrid-app. Dette innebærer at kodebasen til nettsiden og appen er den samme, noe som gjør det enkelt å holde alle flater oppdatert med den samme informasjonen.

Resultatet ble en nettside og app basert på målgruppens ønsker og behov. En løsning hvor innhold enkelt kan oppdateres samtidig i både nettside og app. Den nye siden til Studentsamskipnaden i Agder kan ses på sia.no, og appen SiA Studentliv er tilgjengelig der du laster ned apper til din mobil.

 

 

Skal vi ta en prat?