Aksell

Nettsider, skilting og annen kommunikasjon skal være tilgjengelig for alle, uavhenging av bakgrunn, kunnskap og funksjonsevne.

Kravene om universell utforming (UU) og brukervennlighet setter føringer for bildebruk, navigasjon, farger, kontrast, lenking og innbygging av video.

Relaterte tjenester