Aksell

E-post­administrasjon

Sende og motta epost. Redigere passord, feriemelding eller videresending. Redigere på styrken på spamfilter.

Opprette og slette e-postkontoer

Hjelp til oppsett av e-post

Her kan du finne manualer for oppsett av e-post på PC, Mac og mobil:

Oppsett av Hosted Exchange i Outlook 2016 kan kun gjøres ved hjelp av automatisk konfigurasjon:

Angi brukernavn (epostadressen) og passord for kontoen når dette blir forespurt. Huk av for å lagre brukerinformasjonen når det er et tilgjengelig valg.

I praksis krever dette at AutoDiscover er konfigurert for domenenavnet. Dersom du benytter 3. parts navnetjenere må du kontakte leverandøren og be om at følgende record legges til:

Type: CNAME
Navn: autodiscover
Innhold: autodiscover.tornado.no
TTL: 10800

Velg manuelt oppsett for Outlook 2007- 2016, dersom det ikke går med automatisk oppsett.

Standard e-postinnstillinger

  • Brukernavn: navn@domene.no (hele epostadressen)
  • Innkommende epostserver: tornado.email
  • Utgående epostserver: tornado.email
  • Type: IMAP eller POP3. Vi anbefaler IMAP.

Viktig innstillinger:
Flere innstillinger -> Utgående server -> Server for utgående epostserver krever godkjenning
Flere innstillinger -> Avansert -> Utgående server (SMTP) port 587 (Erstatt 25 med 587)
Dersom du klarer å motta epost men sliter med å få sendt e-post, så må du dobbeltsjekke at du har husket begge viktige innstillinger!

Feilsøking av e-post

Dersom du sliter med å sende epost, men klarer å motta e-post:
Sjekk at du har huket av for “Server for utgående epost krever godkjenning” og satt “Utgående server (STMP)” til 587.

Dersom du sliter med både sende og motta:
Sjekk at du har satt inn tornado.email som “Innkommende-/Utgående-server”. Sjekk at du har rett brukernavn(epostadresse) og passord, ved å prøve å logge inn på webmail (https://tornado.email) med de.

Dersom du fortsatt sliter med å motta og/eller sender epost:
Sammenlikn innstillingene dine med “Standard epostinnstillinger” på denne websiden, og sjekk om det er noe du har glemt.