Aksell

Bestillings­skjema for bildekor

Reklamasjons­vilkår

Reklamasjonsretten gjelder inntil seks måneder fra monteringsdato.

Følgende vil være skadelig for folien og vil derfor oppheve reklamasjonsretten.

Automatvask

Selv uten bruk av børster vil vasking i vaskeautomat være skadelig for folien. Bruker av føner vil også være skadelig for kantene på folien.

Høytrykksspyler

Ved bruk av høytrykkspyler til vasking gjør vi obs på at spesielt mindre elementer da kan være utsatt. Bruk av høytrykkspyler kan også være skadelig på større felt der laminatet kan løsne fra folien.

Minusgrader

Is og snø som legger seg på panseret kan ødelegge folien når den smelter og renner av.

Håndvask

Ved vasking av kjøretøy med folie anbefaler vi skånsom håndvask.
Spyl med vanlig trykk i vannslange.

Bruk av vindusvisker ved foliert bakrute

Ved bruk av viskere vil folien fort miste farge. Har du foliert bakrute anbefaler vi at vindusviskere ikke brukes – eller demonteres.