Aksell

bloggen

I Aksell ønsker vi å bidra til et mer bærekraftig fokus. Som en av bransjens største aktører har vi et ansvar for å gå foran, og gjennom våre egne retningslinjer for miljø- og samfunnsansvar har vi et tydelig forhold til hvordan selskapet og vi som ansatte skal ta ansvar for vårt fotavtrykk. Vi tror bestemt at våre handlinger kan være med på å utgjøre en forskjell. Derfor jobber vi målrettet med både mennesker, miljø og tar samfunnsansvar.

Bærekraftige løsninger 

I Aksell ønsker vi å være en pådriver for bærekraftige løsninger. For vår del handler det om å ta del i, og engasjere oss i mennesker, samfunn og miljø. Vi har et mål om å skape langvarige løsninger samtidig som vi tar vare på våre ansatte på best mulig måte. Aksell skal være en attraktiv og engasjert arbeidsgiver som dyrker driftighet, mangfold og ny kompetanse. Vi jobber aktivt for å styrke en organisasjonskultur der alle har like muligheter til å lykkes, uavhengig av kulturell og religiøs bakgrunn. Derfor har vi alltid en lærling, noen på arbeidstrening og en holdning om at hvis man våger å satse på mennesker, da kan man få til så mangt. For å få til dette må vi tenke nytt og ligge i forkant når det gjelder videreutvikling av bærekraftige løsninger. 

 

Miljøtiltak som drivkraft

Vårt miljøfokus skal være en drivkraft til å stadig prestere bedre, og vi skal dele av våre erfaringer med våre kunder og samarbeidspartnere. I likhet med at våre kunder setter krav til oss, skal vi tørre å stille krav til oss selv, våre samarbeidspartnere og leverandører. Vårt mål er å alltid bli bedre, og det er sammen vi oppnår best mulig resultat. Vårt engasjement skal etterlate seg tydelige spor i lokalsamfunnet, og alltid med en positiv tilnærming til storsamfunnets utfordringer.

 

Sertifiseringer som et konkurransefortrinn

Våre miljøsertifiseringer er viktige strategiske virkemidler i vårt arbeid. Disse sertifiseringene setter strenge krav til oss som bedrift om til enhver tid å tenke miljø og samfunnsansvar gjennom hele næringskjeden. Mange kunder krever i dag at man er sertifisert, og sånn sett blir våre sertifiseringen også et fortrinn i anbudsprosessen. Vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar har de siste årene resultert i en rekke utmerkelser. Med anerkjente sertifiseringer og medlemskap innenfor UN Global Compact, EcoVadis, Transparency International, Miljøfyrtårn, FSC® og Svanen, er derfor et samarbeid med Aksell en garanti for etisk forsvarlig forretningsdrift og produksjon.