Aksell

bloggen

Aksell fikk sin første Miljøfyrtårn-sertifisering tilbake i 2014. Dette skjedde på vår avdeling i Kristiansand, og siden da har vi kunnet feire at også våre avdelinger i Oslo og Aurskog har blitt sertifiserte. I 2022 var vi flere bedrifter som ble til ett, noe som har ført til at vi har vokst betraktelig.

Vi har et ansvar for å gå foran

Som en av bransjens største aktører har vi et ekstra ansvar for å gå foran. I Aksell har vi lenge sagt at vi ønsker å være bransjens fyrtårn når det kommer til arbeidet med å redusere bransjens klimaavtrykk. Ikke bare fordi vi er store, men fordi vi bryr oss. Vi er genuint interesserte og tror at alle som vil kan være med på å utgjøre en forskjell. Siden 2014 har vi vokst, og nå jobber vi mot målet om at hele Aksell-konsernet skal kunne betegnes som et miljøfyrtårn. 

 

Miljøfyrtårn – Norges ledende miljøsertifikat

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Det er en nasjonal sertifiseringsordning som driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Hensikten med ordningen er å heve miljøpresentasjoner, og tilby virksomheter et effektivt verktøy for å redusere miljøbelastning, stimulere til grønn omstilling og samtidig bidra til økt konkurransekraft. Statistikk viser at sertifiserte virksomheter kan vise til bedre resultater enn gjennomsnittet når det kommer til områder som blant annet sykefravær, gjenvinning av avfall og energibruk.

 

Les mer om Stiftelsen Miljøfyrtårn.

 

Hva innebærer det å være Miljøfyrtårn-sertifisert? 

Når vi sier at flere av Aksell sine avdelinger er Miljøfyrtårn, innebærer det at vi har oppfylt en rekke med strenge krav. Dette er krav som går på områder som avfallshåndtering, energieffektivisering, bærekraftig innkjøp, miljøvennlig transport og HMS og arbeidsmiljø. Våre miljøsertifiseringer er viktige strategiske virkemidler i arbeidet med vår miljøpolitikk, og gjør at vi hele tiden tvinges til å tenke miljø og samfunnsansvar i alt vi gjør, og gjennom hele næringskjeden