Aksell

Tidsskriftet Den Norske legeforening

I over 30 år har Den norske legeforening og Aksell hatt et godt samarbeid rundt Tidsskriftet for Den norske legeforening.

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift og en viktig kanal for å formidle ny kunnskap og forskning til landets leger og annet helsepersonell. Fra tidsskriftet Den Norske legeforening og Aksell startet sitt samarbeid for 30 år siden, har det vært stor teknologisk utvikling i mediemarkedet. Sammen har vi funnet løsninger som effektivt tar vare på de tradisjonelle publiseringsbehovene, samtidig som vi har utviklet og tilpasset løsninger som tar vare på de nye behovene som oppstår. Tidsskriftet er i dag, i tillegg til den tradisjonsrike papirutgaven naturlig nok tilgjengelig også på nett. Tidsskriftet publiseres gjennom mPublish, vårt kraftfulle XML-databaseverktøy, og det utgis 20 nummer årlig.