Aksell

Skin Remembers // Arkivet

Arkivet ønsket seg en nettside som forlengelse av utstillingen "Skin remembers". Ønsket var at den skulle være interaktiv og gi en lignende opplevelse som den fysiske utstillingen – at man kunne navigere seg rundt mellom de ulike exhibitene.

Skin Remembers – en viktig utstilling

Skin Remembers var en temporær utstilling på Arkivet sommeren 2019. Den var baserte rundt historiene til mennesker med minioritetsbakgrunn, og deres tanker og følelser knyttet til identitet. Gjennom ulike «exhibits» ble historiene sammenvevd gjennom film, foto, animasjon, dans, musikk og poesi.  Utstillingen ble laget for å synliggjøre individer med minoritetsbakgrunn i Arkivets aktive arbeid mot gruppefiendtlighet. Håpet var at utstillingen kunne være et viktig steg mot bekjempelse av fremmedfrykt.

 

 Les om hvordan vi moderniserte Arkivets logo

 

Spennende og ærbødig oppdrag

Etter endt utstilling kom det frem et ønske om å videreføre utstillingen på en slik måte at den kunne leve videre. Løsningen ble å få utstillingen inn i en ny digital drakt, og omskape den til en interaktiv nettutstilling. Det ble naturlig å publisere dette som en del av Arkivets nye nettside for personlig historiefortelling, Be heard!

 

Design og utvikling av nettside

Vi begynte med å få tilsendt film fra utstillingen, bilder fra de ulike postene, intervjuer, animasjonsvideoer og diverse materiell brukt på utstillingen. Utifra disse så vi en gjennomgående visuell stil, med mørke farger, rødt og hvitt. De ulike utstillingene hadde effekter som origami, prosjektering av dans på tre lag med bevegelig stoff, og mye annet spennende innhold. Dette har vi brukt for å finne det kreative uttrykket til nettsiden. Det har vært en lang men spennende prosess, med et meget godt samarbeid med Arkivet, har vi klart å skape en vakker og nyskapende nettutstilling med viktig innhold.

 

Se den flotte og innholdsrike utstillingen her