Aksell

Søk

Preikes

I forbindelse med lansering av den nye digitale skolehelsetjenesten i Agder, ble det utlyst en konkurranse hvor lærlinger og elever kunne være med å designe prosjektets navn, logo og visuelle profil. Slik ble konseptet Preikes til. 

Visuell profil for ny skolehelsetjeneste

 

Ved å ta utgangspunkt i vinnerlogoen og navnet, har vi videreutviklet og satt sammen et helhetlig identitetsdesign som også tilfredsstiller kravet om universell utforming. Vi har laget en profilmanual, samt en rekke elementer og illustrasjoner som Preikes kan bruke i sine kanaler. For å skape blest og oppmerksomhet rundt lanseringen, utformet vi en digital animasjonskampanje som blant annet ble vist på Snapchat. Aksell har også levert alt av markedsføringsmateriell som roll-ups, visittkort og plakater.  

 

Vi i Aksell er stolte av å få jobbe med et så givende prosjekt som Preikes! 

Skal vi ta en prat?