Aksell

Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt har i en årrekke drevet forskningsarbeid i Antarktis og ønsket å formidle denne kunnskapen i et bokprosjekt.

Boken skulle treffe en bredere målgruppe enn forskere og fremstå som en coffee table bok. Aksell bidro med design, illustrasjonsarbeid, layout, oppsett og trykk av boken på ca 200 sider. Gjennom hele prosjektet samarbeidet vi tett med oppdragsgiver for å få på plass ønsket gjennomgående uttrykk i layout og billedbruk. Boken, Life of the Antarctic ice, kan kjøpes i nettbutikken til Norsk Polarinstitutt.

Skal vi ta en prat?