Aksell

Norsk for musikere

Denne høsten har vi designet boka Norsk for musikere i tett samarbeid med forfatterne Cathrine Rysst og Katharina Jakhelln Semb, og redaktør Anders Eggen, Norges musikkhøgskole.

Svein Nyhus har laget de fantastiske illustrasjonene. Boka forklarer på inspirerende vis norsk fagspråk og -kultur til utenlandske musikere. Den fantasifulle streken til Nyhus fanger komposisjonen som veksler mellom kapittelinndeling, handling og grammatikk i et jevnt og tydelig tempo, og vi har fargekodet de ulike delene slik at det er litt å orientere seg.