Aksell

Medicines and Light

Universitetet i Oslo og Professor Hanne Hjorth Tønnesens utgivelse "Medicines and light - ensuring patient safety" er en håndbok om hva som skjer med legemidler når de blir utsatt for lys. 

Boken er designet, formgitt og trykket hos oss. Infografikk, fotoopptak og illustrasjon er gjennomgående benyttet som viktige visuelle virkemidler.