Aksell

Jernbane­direktoratet

Fire ganger i året utgir Jernbane­direktoratet Jernbane­magasinet. Magasinet har som formål å sette jernbanen på dagsordenen, samt speile Jernbaneverkets viktigste aktiviteter.

Magasinet Jernbane­magasinet

I flere år har vi hatt gleden av å stå for det redaksjonelt designet av Jernbanemagasinet, herunder grafisk design, produksjon av infografikk og illustrasjoner, samt trykk og distribusjon til alle abonnenter fire ganger årlig.

Vi har gitt magasinet en visuell oppdatering gjennom design og oppsett, samt hatt ansvaret for videreutviklingen av nettsiden, Jernbanemagasinet.no. Vi har også det redaksjonelle ansvaret for nettsiden, samt at vi står for produksjon og publisering av nyhetsbrevet deres via ASPIS.

 

Vi takker for tilliten og det gode samarbeidet!

Skal vi ta en prat?