Aksell

Flere i arbeid

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har tatt et viktig initiativ ved å få flere næringslivsledere til å se på utenforskap som en investeringsmulighet for bedrifter. Det er mange ressurspersoner som står utenfor arbeidslivet i Agder, og dette er et arbeide vi i Aksell Sør er stolte av å kunne ta del i.  

Holdningskampanje rundt utenforskap i arbeidslivet

Holdningskampanjen Flere i arbeid, handler å skape oppmerksomhet om utenforskap, informere om mulighetene og legge til rette for at den enkelte bedriftsleder kan få nødvendig oppfølgning. Til kampanjen har vi stått for konseptutvikling og oppsett av nettsiden, flereiarbeid.no, produksjon av bannerannonser samt en rekke korte animasjonsfilmer til bruk på sosiale medier. 

 

Vi takker for samarbeidet, og håper vi kan bidra til å komme nærmere målet om flere i arbeid. 

Skal vi ta en prat?

Bilde av Kjell-Ove Klauset

Kjell-Ove Klauset, Leder strategi og rådgivning

kjell-ove.klauset@aksell.no