Aksell

DIGSSCORE

Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) er en infrastruktur for avansert samfunnsvitenskapelig datainnsamling og tverrfaglig forskning.

DIGSSCORE kom til oss og ønsket seg en rapport som kunne synliggjøre virksomheten og deres bidrag til forskning og samfunn. Målet med rapporten var å skape interesse i ulike forskermiljø for økt bruk av deres tjenester, samt oppnå oppmerksomhet hos eksisterende og potensielle statlige og private oppdragsgivere og økonomiske bidragsytere. Aksell bidro med rådgiving, innholds­oppbygging og disponering, noe teksttilpassing, grafisk design, illustrasjoner, infografikk og trykk av rapporten.

Skal vi ta en prat?