Aksell

BIOS

For Cappelen Damm har vi stått for grafisk formgiving på det nye læreverket i biologi for videregående skole, BIOS.

Cappelen Damm er Norges største forlag. I Cappelen Damm Undervisning arbeider de med formidling av kunnskap til hele utdanningsløpet.

Ved utarbeidelsen av BIOS, det nye læreverket i biologi for videregående skole, er hele designprosessen ivaretatt hos oss. Aksell har stått for alt fra visuell identitet og formgiving, til ferdig trykksak. Verket er designet i henhold til krav om universell utforming.