Aksell

Aksell skal være med på å utgjøre en forskjell og bidra til at verden blir litt bedre i dag, i morgen og for kommende generasjoner. FSC®-sertifiseringen gir oss en unik plattform for å sette søkelys på hvordan vi aktivt tar ansvar for miljøet, og for en sosial og økonomisk forvaltning av verdens skoger.

Aksell tar ansvar for miljø

Miljøpåvirkning handler ikke bare om rutiner for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler om valgene vi gjør ved innkjøp av varer og tjenester, og om kravene vi stiller til hverandre. For oss i Aksell er det viktig å ta ansvar for miljøutfordringene, og ikke minst være en god samarbeidspartner for våre kunder og leverandører. Vi har flere miljøsertifiseringer som er med på å gi deg som kunde en trygghet for at dine trykksaker er produsert etter miljøvennlige prinsipper. En av sertifiseringene er FSC®, en global sertifisering vi er stolte av.

Hva er FSC®?

FSC® (Forest Stewardship Council), er en ideell organisasjon som arbeider for både natur og menneskers vilkår i verdens skoger. FSC® har utviklet et anerkjent program for å fremme bærekraftig skogbruk, og for sporing av produkter som kommer fra skog. Bak dette merket ligger et strengt internasjonalt kontroll- og sporbarhetssystem, som ofte blir hyllet som et av de beste i verden.

Avgiftene fra FSC-produksjoner går til miljøprosjekter, og når du velger FSC®-merkede produkter, støtter du dermed FSC® sitt internasjonale arbeid for ansvarlig bruk av verdens skoger og dem som lever i og av skogen over hele verden.

Hva betyr det for deg som kunde at vi er FSC-sertifisert?

FSC®-sertifisert produksjon i Aksell betyr at alle ledd i verdikjeden er FSC-sertifiserte og sporbare. For deg som kunde betyr det at råvaren i de FSC®-sertifiserte produktene du kjøper hos oss kommer fra en sunn og bærekraftig skogdrift som forvaltes med omtanke, og som har et rikt mangfold av dyr og planteliv. Dette er noe vi i Aksell ønsker skal bestå. Vi ønsker at våre barn og barnebarn skal få oppleve et mangfold av liv og arter på kloden.

Les mer om våre miljøsertifiseringer: Trykt i Norge

FSC® uken

Denne uken støttet opp om FSC® kampanjeuke, som arrangeres av de nordiske FSC®-kontorene hvert år. Gjennom et felles kampanjeuttrykk under et spesifikt tema setter man søkelys på FSC® og ansvarlig skogbruk i sitt kommunikasjons- og markedsmateriell.

Tema i 2024 er «Du er det du velger». 

 

Hvilke små valg tar du i hverdagen som er viktige for deg?