Aksell

Markedsføring av KKG gjennom filmer

Filmene skulle vise frem mangfoldet ved skolen, gi nyttig informasjon om de ulike studieprogrammene og samtidig skape glede og engasjement blant elever og foreldre. Særlig viktig var det at filmene ivaretok KKGs kjerneverdier: Kunnskap, Kultur og Glede. Ikke minst skulle filmene synliggjøre skolens visjon, «Der du vokser som menneske». Dette ble viktige elementer i prosjektet.

 

Utforming av seks filmer

Aksell fikk gleden av å levere seks filmer i prosjektet: én film per studieprogram, i tillegg til en overordnet promofilm for KKG. Vi har stått for prosjektledelse, idé, manus, regi og visuell utforming. Filmene ble produsert i samarbeid med Ivio AS.