Aksell

Forsvarsbygg innehar mye kunnskap og tung kompetanse på mange områder. De utvikler, bygger og drifter eiendom i forsvarssektoren, samtidig som de innehar ekspertkompetanse når det kommer til sikring av bygg, kulturminner og avhending.

Den store bredden inspirerte oss til idéen bak Forsvarsbygg sin nye profil. Profilelementet er en frise med elementer som visualiserer fokusområdene deres, og som fungerer som en sterk profilbærer. Frisen presenterer bygg og anlegg sammen med naturen og landskapet de opererer i. Den kan stå alene på farget bakgrunn eller i kombinasjon med bilder. Den løfter frem hovedsegmentene til Forsvarsbygg, det sektornære og miljøet. Navnetrekket i logoen har blitt fornyet, og representerer stødigheten og troverdigheten samtidig som det har en tydelig kurs fremover.. Fargeprofilen har også fått et løft og knytter seg til Forsvarsbygg sitt virke.