Aksell

bloggen

Vår erfaring som leverandør av effektive kommunikasjonsløsninger, enten det er på digitale eller tradisjonelle flater, er at vi hele tiden må utvikle oss i takt med krav og forventninger.

For oss innebærer det et ønske om å levere over forventning, og ikke minst handler det om å levere fremtidens løsninger.

Nå har vi gleden av å lansere Aksell, et nytt norsk kraftsenter innen design, grafisk produksjon, medietjenester og logistikk.

Kort fortalt handler det om at vi setter fart på fremtidens løsninger, og følgende bedrifter har nå blitt til ett konsern; 07 Media, 07 Media Sør, Bodoni, Lundeby GF, Molvik Grafisk og Møklegaard Trykkeri.

 

Hva betyr dette?

Årsaken til at vi har slått sammen denne grupperingen er basert på en målsetning om å dekke våre kunders behov i dag, og ikke minst behovene som vil melde seg i fremtiden, på en best mulig måte både når det gjelder effektivitet og kvalitet.

Vi teller nå over 400 medarbeidere, som er fordelt på flere lokasjoner langs kysten i Sør-Norge.

Vi skal fortsatt være tett på kundene, og de lokale enhetene vil bestå. Forskjellen er at vi nå får en større bredde i tjenestetilbudet. Alle enhetene i konsernet kan dra nytte av hverandre og sammen tilby kundene våre et mye større og bedre utvalg av tjenester.

Nytt navn og logo medfører ingen praktiske endringer, våre medarbeidere som du kanskje kjenner fra tidligere – er på plass.

Vi som jobber i Aksell er klar over at kompetanse er ferskvare, og vi er de første til å erkjenne at evnen til å akselerere er helt avgjørende i dagens marked. Og, det er nettopp dette vi har tatt høyde for i det nye konsernet. Du kan forvente at vi kommer til å være «fremme i skoene» når det gjelder både fart og kompetanse, og det er nettopp denne foroverlente egenskapen våre kunder kommer til å nyte godt av.