Aksell

bloggen

Torsdag 19. januar var det duket for Topplederforum 2023 i Kristiansand. Forumet arrangeres av Klimapartnere, og Aksell har bidratt som eventrådgiver, og stått for regi, planlegging og gjennomføring.

Topplederforum 2023 ble en skikkelig kick-start på det nye året, med nærmere 60 toppledere, som representerte egen virksomhet under erfaringsutvekslingen. Topplederforum arrangeres av Klimapartnere, som jobber for grønn næringsutvikling og omstilling i alle sektorer og samfunnsområder. Med over 300 partnervirksomheter fra offentlig sektor og frivillige organisasjoner, næringsliv og akademia er Klimapartnere tett på alle Norges fylker. Aksell er stolt av å være klimapartner, og aktivt med på å skape et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Foto fra debatt under Topplederforum 2023

Foto: South Coast Creative

Eventrådgivning og regi

Aksell bistår i ulike sammenhenger, uansett hva slags kommunikasjonsutfordringer som står på agendaen. Vi har bidratt som eventrådgiver og stått for regi, planlegging og gjennomføring av arrangementet – både praktisk og innholdsmessig. Kjell-Ove Klauset, leder for strategi og rådgiving hos Aksell, har vært en del av arbeidsgruppen og hatt et overordnet ansvar for gjennomføringen.

Det har vært en stor ære, og en tilsvarende spennende utfordring, å få være med på planlegging og gjennomføring av Topplederforum 2023. Vi er svært takknemlig og glad for at vi har fått anledning til å bidra til at Topplederforum 2023 ble en suksess.

– Kjell-Ove Klauset, leder for strategi og rådgivning, Aksell