Aksell

bloggen

Gjennom å opprettholde Svanemerket-sertifiseringen i Aksell forplikter vi oss til å jobbe målrettet med konkrete tiltak for å ta ansvar for miljøet vårt. 

Aksell sin forretningsstrategi baserer seg på bærekraftig forretningsdrift som respekterer mennesker, miljø og samfunn. Vi har i mange år arbeidet aktivt med kvalitetssikring knyttet til HMS og ble sertifisert i henhold til det nordiske miljømerket Svanen som et av de første trykkeriene i Norge.

Hva betyr det å være et Svanemerket trykkeri?

Svanen stiller strenge, obligatoriske krav til hele trykkeprosessen. Fra energiforbruk, bruk av miljømerket papir, trykkfarger, folier, lakk, lim, toner, blekk, løsningsmidler, fuktevannstilsetninger og algemidler. Og kravene revideres og skjerpes med jevne mellomrom.

Miljøsertifisert produksjon

Aksell har lang erfaring med miljøriktige produksjoner og papirtyper, og våre maskiner og produksjonsprosesser er tilpasset dette. 90-95% av alt papir vi bruker er sertifisert papir som kommer fra sertifisert og bærekraftig skogbruk, hvor det stilles krav til energiforbruk, kjemikalier, avfall og utslipp ved fremstilling.

Fokus på livssyklusperspektiv

Å produsere med hensyn til et livssyklusperspektiv betyr å ta alle fasene i et produkts liv med i betraktningen. Helt fra starten av råmaterialer, til produksjon og bruk, og så hvordan vi jobber med gjenbruk, resirkulering og avfall.

Våre miljømerkingslisenser og organisasjonsmedlemskap innebærer at alle våre avdelinger har gjennomført strenge tiltak over lengre tid med tanke på redusert energiforbruk, sporbarhet, valg av papir og publikasjonsløsninger, makulering av avfall og kjøp av miljømerkede produkter og tjenester. Vårt miljøfokus innebærer også at vi har strenge og etterprøvbare rutiner for avfallshåndtering og destruksjon.

Vi valgte Svanemerket fordi det er et av verdens strengeste og mest ambisiøse miljømerker, og fordi Svanemerket er et velkjent miljømerke nordiske forbrukere har kjennskap og tillit til.

Vi gjorde det for din skyld. Og for miljøets.

 

Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke. Den er vanskelig å få, men enkelt å velge.

Sjekk hva det betyr å være Svanemerket her.