Aksell

Samfunns­engasjement

Bærekraft er en selvfølge

Som en av de største aktørene i vår bransje har vi et ekstra ansvar for å gå foran. Derfor jobber vi målrettet med både mennesker, miljø og tar samfunnsansvar.

Bærekraftige løsninger

I Aksell skal vi alltid være en pådriver for bærekraftige løsninger. For oss handler det om å ta del i – og engasjere seg i mennesker, samfunn og miljø. Vårt felles mål om å skape langvarige løsninger bygger på et ønske om å dyrke humankapitalen på en best mulig måte. Vi skal tenke nytt, og vi skal ligge i forkant når det gjelder videreutvikling av bærekraftige løsninger. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver, som dyrker driftighet og ny kompetanse.

Miljøtiltak som drivkraft

Miljøresultatene våre skal være en drivkraft til stadig å prestere bedre, og vi skal dele våre erfaringer med kunder og samarbeidspartnere uavhengig av faglig disiplin. Vi skal tørre å stille krav til våre leverandører, slik at vi sammen kan oppnå best mulig resultat. Vårt engasjement skal etterlate seg tydelige spor i lokalsamfunnet, hele tiden med en positiv tilnærming til utfordringene som storsamfunnet står overfor.